آزمایشات خون

انواع آزمایش های اختصاصی تیروئید

آزمایش Tg

نام انگلیسی آزمایش: Thyroglobulin

نام فارسی آزمایش: تیروگلوبین

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: برای پایش درمان سرطان تیروئید و تشخیص عود آن، کمک به تعیین علت پرکاری و کم کاری تیروئید

روش انجام آزمایش: الکتروکمی لومینسانس (ECL)

واحد اندازه گیری: IU/ml

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: سطوح افزایش یافته Tg در موارد مختلف بیماری تیروییدی از قبیل بیماری گریوز )یا بیماری بازدو (Graves-Basedow disease))، تیروئیدیت هاشیموتو و کارسینوم تمایز یافته تیروئید (پاپیلاری و فولیکولی).

آزمایشهای تکمیلیThyroglobulin antibody, Tumor markers, TSH, Thyroxine (T4)

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: تیروگلوبین به عنوان ذخیره هورمون‌های غده تیروئید عمل می‌کند. Tg در تیروسیت های غده تیروئید ساخته می‌شود و درون قسمت داخلی فولیکول ترشح می‌شود و در آنجا ریشه‌های تیروزیل تیروگلوبین ید دار می‌شود و پیش ساز هورمون‌های تیروییدی را ایجاد می‌کند، که بعد از آن فرم آزاد T3 و T4 از طریق شکست پروتئولیتیک آزاد می‌گردد.

آزمایش Anti-TG، ATG

نام انگلیسی آزمایش: Anti Thyroglobulin Antibody، Throid Antithyroglobulin Antibody

نام فارسی آزمایش: آنتی بادی ضد تیروگلوبولین

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: بررسی اختلالات تیروئیدی بویژه تشخیص افتراقی بیماری­های اتوایمیون تیروئید از قبیل تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز.

روش انجام آزمایش: الکتروکمی لومینسانس (ECL)

واحد اندازه گیری: IU/ml

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: تیروئیدیت مزمن ‌(هاشیموتو)، آرتریت روماتوئید، کم خونی پرنیشیوز، دیابت نوع یک، تیروتوکسیکوز هیپوتیروئیدی، کارسینوم تیروئید، میکسدم.

آزمایشهای تکمیلی: غالباً این تست همراه با تست Anti-TPO انجام می­گیرد تا حساسیت و اختصاصیت افزایش یابد.

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: تیروگلوبولین پروتئین موجود در سلول­های تیروئید است. تست آنتی بادی آنتی تیروگلوبولین (ATG) در ارزیابی مشکلات تیروئید استفاده می­شود. در بیماران تیروئیدیت هاشیموتو، گوآتر مولتی ندولر، آدنوم تیروئید و کارسینوم تیروئید، Anti-TG مثبت می­گردد.

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
علت ناباروری مردان

 آزمایش Anti TPO

نام انگلیسی آزمایش: Anti Thyroid Microsomal Antibodies, Anti Thyroid Peroxidase Antibody.

نام فارسی آزمایش: آنتی بادی میکروزومی ضد تیروئیدی، اًتو آنتی بادی تیروئیدی، آنتی بادیهای ضد تیروئید پراکسیداز

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: کمک در تشخیص بیماری­های اتوایمیون تیروئید مانند تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز. افتراق بیماری­های اتوایمیون تیروئید از گواتر غیر اًتوایمیون و یا کم کاری تیروئید.

روش انجام آزمایش: الکتروکمی لومینسانس ECL))

واحد اندازه گیری: IU/ml

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: تیروئیدیت هاشیموتو، آرتریت روماتوئید، بیماری­های کلاژن ،کم خونی پرنیشیوز، هیپوتیروئیدی، تیروتوکسیکوز، کارسینیوم تیروئید، میکسدم.

آزمایشهای تکمیلی: داروهای سرکوب کننده ایمنی ممکن است نتایج را تحت تاثیر قرار دهند.

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: در بیماران هیپوتیروئیدی، افزایش Anti-TPO با حساسیت 95% ، از تشخیص تیروئیدیت اتوایمیون حمایت می‏ کند.  Anti-TPO همچنین در سایر بیماری­های خودایمن نظیر دیابت ملیتوس نوع یک، آرتریت روماتوئید و کم خونی پرنیشیوز مشاهده می­ گردد. در 12% زنا ن و 1% مردان سالم و بدون علامت ممکن است Anti-TPO مثبت گردد.

 آزمایش T3 Uptake

نام انگلیسی آزمایش: Resin Triidothyronine Uptake, Resin Uptake Ratio, TResin Uptake

نام فارسی آزمایش: برداشت تری یدو تیرونین، برداشت رزینی T3

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: مقادیر T3 Uptake به همراه  T4در تخمین  اندکس تیروکسین آزاد (FT4I) استفاده می‏ شود. جهت اندازه گیری غیر مستقیم پروتئین اتصال به تیروکسین و تخمینی از تیروکسین آزاد به کار می ­رود.

روش انجام آزمایش: الکتروکمی لومینسانس ((ECL

واحد اندازه گیری: IU/ml

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: پرکاری تیروئید، هیپر تیروکسینمی دیس آلبومینمی فامیلی، بیماری کوشینگ، سوء تغذیه پروتئین، بیماری کبدی مزمن، جراحی، سرطان پیشرفته کبد، هیپر تیروئیدی کاذب، نارسایی کلیه، سندروم نفروتیک، درمان با فنی توئین، درمان با هپارین، اورمی، دوز بالای سالسیلات­ها و آنتی بیوتیک­ها.

در چه شرایطی آزمایش کاهش می یابد: کم کاری تیروئید، حاملگی (بویژه در سه ماه سوم)، سطوح افزایش یافته استروژن، استروژن درمانی، هیپر پروتئینمی مادرزادی، هپاتیت حاد و داروهایی که تخمک گذاری را مهار می­ کنند.

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
تشخيص سرطان خون (لوسمى) حاد لنفوئيدى ALL

آزمایشهای تکمیلی: مقادیر T3 Uptake به همراه  T4در تخمین  اندکس تیروکسین آزاد (FT4I) استفاده می‏ شود.

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: مقادیر برداشت T3 (T3 uptake) تابعی از ظرفیت اتصالی هورمون تیروئید در سرم است. بسیاری از داروها، با T4 و T3 درون زا بر سر  اتصال با جایگاه­های پروتئین اتصالی، رقابت می­کنند که ممکن است منجر به غیر طبیعی شدن  T3 Uptakeو FTI شود. شرایط فیزیکی که سطح گلوبولین متصل به تیروئید (TBG) را تغییر می­دهد، ممکن است اثرات مشابهی داشته باشند.

 آزمایش  Free T3

نام انگلیسی آزمایش: Free Triiodothyronine

نام فارسی آزمایش: تری یدوتیرونین آزاد

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: آزمون FT3 به عنوان تست سطح دوم یا سوم عملکرد غده تیروئید می­باشد و در تأیید بیشتر عارضه پرکاری تیروئید  همراه با تست­های T3، T4 و TSH بکار می­رود.

ارزیابی بالینی بیماران یوتیروئید که دارای یک توزیع تغییر یافته ای از پروتئین های متصل به T3 و T4 دارند. پایش درمان جایگزین هورمون تیروئید.

روش انجام آزمایش: الکتروکمی لومینسانس (ECL)

واحد اندازه گیری: IU/ml

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: تیروتوکسیکوز یا T3 توکسیکوز، هیپرتیروئیدیسم (پرکاری تیروئید) و سندروم مقاوم محیطی افزایش می­یابد.

در چه شرایطی آزمایش کاهش می یابد: در موارد هیپوتیروئیدیسم (کم کاری تیروئید)  اولیه و ثانویه و سه ماه سوم بارداری کاهش می­یابد.

آزمایشهای تکمیلیT3، T4 و TSH

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: به طور معمول T3 موجود در گردش خون، بطور محکم به گلوبولین متصل شونده به تیروئید و یا آلبومین اتصال می­یابد. تنها 0.3 % از T3توتال به صورت آزاد یا غیر متصل به پروتئین می­باشد. FT3 فرم فعال هورمون T3 توتال می­باشد. در پرکاری تیروئید  مقادیر T3 (توتال و آزاد) و T4 ( تیروکسین) هر دو افزایش می­یابد.

 آزمایش  T3

نام انگلیسی آزمایش: Total T3

نام فارسی آزمایش: تری یدوتیرونین

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: تشخیص هیپرتیروئیدی (پرکاری تیروئید) بویژه در بیماران با TSH پایین و T4  طبیعی. ارزیابی درمان جایگزینی و سرکوبگر تیروئید. تشخیص توکسیکوز T3 (T3 افزایش یافته همراه  با T4 طبیعی).

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
آشنایی کامل با ویتامین B6 و منابع آن

روش انجام آزمایش: الکتروکمی لومینسانس ((ECL

واحد اندازه گیری: IU/ml

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: بیماری گریوز، بیماری پلامر، آدنوم توکسیک تیروئید، تیروئیدیت حاد ( تیروئید هاشیموتو)، استروما اواری؛ بافت نابجای تیروئید در تخمدان یا هر کجای دیگر بدن که موجب تولید T3 اضافی می­گردد. افزایش TBG؛ در شرایطی مانند بارداری، هپاتیت، هیپرپروتئینمی مادرزادی، موجب افزایش T3 می­گردد.

در چه شرایطی آزمایش کاهش می یابد: هیپوتیروئیدی (مانند کرتینیسم- برداشت غده با عمل جراحی- میکسدم). در این بیماری­ها با وجود تحریک کافی TSH، تولید  T3 کاهش می­یابد.

نارسایی هیپوفیز و نارسایی هیپوتالاموس، سوءتغذیه پروتئین، کاهش پروتئین در بدن ( مانند سندرم نفروتیک)، کمبود ید، بیماری­های غیر تیروئیدی ( نارسایی کلیه، بیماری کوشینگ، جراحی، سیروز، سرطان پیشرفته) و بیماری­های کبدی

آزمایشهای تکمیلیTBG,TSH. T4

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: در پرکاری تیروئید معمولاً سطح T4 و T3 بالا می­رود، اما در یک زیر مجموعه کوچکی از بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید تنها سطح T3 بالا (مسمومیت T3) است. در کم کاری تیروئید، T4 و T3 کاهش یافته است. سطح غیر طبیعی (بالا و یا پایین) از پروتئین­های متصل شونده به هورمون تیروئید (عمدتاً آلبومین و گلوبولین متصل شونده به تیروئید) ممکن است منجر به غیر طبیعی شدن غلظت T3 در بیماران یوتیروئید گردد.

 آزمایش T4

نام انگلیسی آزمایش: Tetraiodothyronine

نام فارسی آزمایش: تیروکسین کل، آزمون غربالگری تیروکسین

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: تشخیص چگونگی عملکرد تیروئید. ارزیابی درمان جایگزینی و سرکوبگر تیروئید.

روش انجام آزمایش: الکتروکمی لومینسانس ((ECL

واحد اندازه گیری: µg/dl

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: بیماری گریوز، بیماری پلامر، آدنوم توکسیک تیروئید تیروئیدیت حاد (تیروئیدیت هاشیماتو)  هایپرتیروکسینمی دیس آلبومینی خانواگی؛ نوعی بیماری ژنتیکی که موجب تولید غیر طبیعی نوعی آلبومین می­شود که بسیار محکم به T4 متصل می­شود.

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
خطر ابتلا به ویروس کرونا در گروه خونی‌های مختلف

در چه شرایطی آزمایش کاهش می یابد: هیپوتیروئیدی (کریتینیسم، برداشت غده با عمل جراحی، میکسدم). در این بیماری­ها با وجود تحریک کافیTSH، تولید  T4 کاهش می­یابد. نارسایی هیپوفیز‌ (عدم تولید کافی TSH)، نارسایی هیپوتالاموس (عدم تولید کافی TRH)، سوءتغذیه پروتئین ( کاهش تولید آلبومین یا TBG)، کمبود پروتئین (مانند سندرم نفروتیک)

آزمایشهای تکمیلیTBGTSH

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: مقادیر بیش از سطح طبیعی T4 نشانه هیپر تیروئیدی (پرکاری تیروئید) و مقادیر کمتر از حد طبیعی نشان دهنده هیپوتیروئیدی (کم کاری تیروئید) خواهد بود. این آزمایش یکی از آزمایش­های بسیار قابل اعتماد برای فعالیت تیروئید است. T4  به پروتئین­های سرمی از قبیل TBG متصل است؛ بنابراین هرگونه افزایشی در این پروتئین­ها (مانند مصرف قرص های ضد حاملگی یا زنان باردار) موجب افزایش کاذب سطح T4 می­گردد.

 آزمایش FT4

نام انگلیسی آزمایش: Free Thyroid

نام فارسی آزمایش: تیروکسین آزاد

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: بررسی عملکرد تیروئید در مبتلایان به اختلالات پروتئینمی موثر بر سطح T4 کل. به منظور تشخیص عملکرد تیروئید و  پایش درمان­های جایگزین  یا سرگوبگر. کمک به تشخیص اختلالات تیروئیدی در اطفال.

روش انجام آزمایش:(الکتروکمی لومینسانس (ECL

واحد اندازه گیری: pmol/L  یا ng/dl

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: هیپرتیروئیدی اولیه (گریوز، پلاگر، آدنوم سمی تیروئید)، تیروئیدیت حاد (تیروئیدیت هاشیموتو) هیپرتیروئیدی کاذب، استرومااواری (وجود بافت نابجای تیروئید در تخمدان).

در چه شرایطی آزمایش کاهش می یابد: هیپوتیروئیدی (کرتینیسم، برداشت تیروئید با عمل جراحی، میکسدم) ، نارسایی هیپوفیز، نارسایی هیپوتالاموسی، کمبود ید، نارسایی کلیه، بیماری کوشینگ، سیروز، جراحی، سرطان پستان پیشرفته.

آزمایشهای تکمیلیTSH, T4, T3

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: این آزمون برای تعیین عملکرد تیروئید بویژه در هنگامی که بیمار بطور همزمان دچار مشکلات بالینی مؤثر بر سطح پروتئین­های خون گشته است، استفاده می­شود. چنانچه مقدار آن از حد طبیعی بیشتر باشد نشانه پر کاری تیروئید است و مقادیر کمتر از حد طبیعی در کم کاری تیروئید مشاهده می­شود. شاخص FT4 احتمالاً شاخص بهتری برای عملکرد واقعی تیروئید است.

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
با این ۱۲ راهکار بیماری کرونا را در خانه درمان کنید

نام اختصاری آزمایش:  TSI

نام انگلیسی آزمایش: Thyroid-stimulating immunoglobulins 

نام فارسی آزمایش: ایمونوگلوبولین تحریک‌کننده تیروئید

ارگان مورد ارزیابی و علت درخواست آزمایش: آزمایش TSI میزان ایمونوگلوبولین تحریک کننده تیروئید (TSI) را در خون اندازه گیری می کند. سطح بالای TSI در خون می تواند وجود بیماری گریوز را نشان دهد که یک اختلال اتوایمیون است که بر غده تیروئید تأثیر می گذارد.

روش انجام آزمایش: (الکتروکمی لومینسانس (ECL

واحد اندازه گیری: IU/ml

نوع نمونه: نمونه خون از ورید

در چه شرایطی پاسخ افزایش می یابد: سطوح افزایش یافته TSI در موارد مختلف بیماری تیروییدی از قبیل بیماری گریوز )یا بیماری بازدو (Graves-Basedow disease

آزمایشهای تکمیلیThyroglobulin antibody, Tumor markers, TSH, Thyroxine (T4)

اطلاعات بالینی مربوط به آزمایش: ایمونوگلوبولین تحریک‌کننده تیروئید، یک نوع آنتی‌بادی خود ایمن است که در بیماری گریوز یافت می‌شود.  TSI مشابه TSH عمل می‌کند و با تحریک سلول‌های تیروئید، باعث ترشح هورمون‌های اضافی تیروئید می‌شود. آزمایش TSI میزان TSI در گردش خون را اندازه گیری می‌کند.

 آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر، مفتخر به اخذ ایزو 15189، ایزو 10002 و ایزو 9001 اتحادیه اروپا، تحت نظر دکتر علی آیت اللهی، متخصص پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال، بالغ بر هزار مورد از آزمایشات مختلف، در زمینه های پاتولوژی، ژنتیک و بالینی را تحت پوشش قرار می دهد. (طرف قرارداد بیمه های پایه و اکثر بیمه های مکمل درمان) همچنین مشاوره ژنتیک به صورت رایگان در این مرکز توسط متخصصین ارائه می گردد.

آدرس: مشهد –وکیل آباد – بلوار کوثر – بین کوثر 2 و 4 – ساختمان پزشکان فارابی – طبقه منفی یک شماره تماس: 051-38840404 و 051-38820202 و 09028840404

 

آزمایشگاه تخصصی کوثر با برخورداری از تجهیزات و پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری در منزل  در مشهد می باشد.

نمایش بیشتر

دکتر علی آیت اللهی

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست... با آرزوی سلامتی روز افزون برای تمامی هم میهنان عزیزم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =

دکمه بازگشت به بالا