فرم همکاری با آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر مشهد

 

 

فرم زیر را تکمیل کنید و رزومه کاری خود را برای ما ارسال نمایید. ما در سریع ترین زمان ممکن اطلاعات شما را بررسی می کنیم .

همکاری با آزمایشگاه کوثر

مدرک تحصیلی / تاریخ اخذ مدرک / نام دانشگاه

مدت زمان همکاری / نام سازمان / سمت

تماس با آزمایشگاه

مشهد – بلوار وکیل آباد – بلوار کوثر – بین کوثر 2 و 4 – ساختمان پزشکان فارابی – طبقه منفی یک – آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر

تماس : 38840404 و 38820202

کد : 051

ما اینجا هستیم!