آزمایشات خون

تشخیص و شناسایی مولکولی عوامل عفونی

در طی سال های اخیر ، توسعه و کابرد روش های تشخیصی مولکولی در تشخیص و نظارت بر بیماری های عفونی انقلابی به پا کرده است. روش های سنتی مثل روش های فنوتیپیک (ظاهری) ، شیمیایی ، سرولوژیک و دیگر روش ها در بیشتر آزمایشگاه های معمولی برای شناسایی و تمایز باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند اما با توجه به عدم رشد برخی از عوامل عفونی ، این روش ها برای تشخیص تعدادی از باکتری ها بسیار دشوار یا غیرممکن است. روش های پیشرفته مولکولی میتوانند عوامل بیماریزا میکروبی را با حساسیت و دقت بالا شناسایی کنند. در نتیجه با درک درست از فرآیندهای بیماری، راه‌های جدیدی برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها ایجاد میشوند.

DNA، ماکرو مولکولی است که تمام اطلاعات ژنتیکی یک موجود زنده را کد می‌کند. بنابراین با بررسی اطلاعات ذخیره‌ شده در آن می‌توان به بسیاری از ویژ­گی­های موجود و حتی بیماری‌های ژنتیکی آن پی برد استفاده از روش های تشخیصی بر اساس DNA و روش های بر مبنای PCR که عوامل بیماریزا را مستقیما از نمونه های بالینی شناسایی میکنند و به کشت نیاز ندارند ( به حجم و مقادیر بسیار کم نمونه نیاز است) برای تشخیص سریع میکروارگانیسم های غیرقابل کشت و گمراه کننده ( سخت رشد ) مفید هستند و این باعث می‌شود حساسیت و توان انجام آزمایش بهبود پیدا کند.

 علاوه بر این ، بررسی توالی DNA میکروبی تکثیر شده امکان تشخیص و شناسایی بهتر عامل بیماریزا را فراهم میکند. مشخص شده است که  انواع زیرگونه ها که از طریق تکنیک های متنوعی شناسایی میشوند برای پیشبینی بیماری های ویژه ای اهمیت دارند. تشخیص مولکولی، وضعیت بیولوژیکی موجود زنده را در سطح ژنتیکی ارزیابی می‌کند و با مشخص نمودن کدهای ژنتیکDNA موجود زنده، تفاوت افراد مستعد ابتلا به یک بیماری را شناسایی کرده و گزینه‌های درمانی برای آنها ممکن می‌شوند. پیشرفت های نوظهور دیگر ، تعیین بار ویروسی و شناسایی مستقیم جهش های ژنی مسئول مقاومت دارویی میباشند که مصرف آنتی‌بیوتیک‌های غیر ضروری و با مقادیر زیاد که پزشک ناگزیر است تا دریافت نتیجه آزمایش‌های عفونت باکتریایی، آن‌ها را برای بیمار تجویز کند را کاهش داده اند. در حال حاضرRT- PCR ضمن کمک به تشخیص سریع عامل عفونت، خطر آلودگی نمونه را نیز کاهش داده است. بعلاوه از آنجائیکه در روش های تشخیصی مولکولی، تمام مراحل در یک دستگاه انجام می‌شود به راحتی استاندارد شده و قابل حمل میباشد که این ویژگیها از مزیت‌های عمده روش‌های مولکولی میباشند و حتی تشخیص عوامل بیماریزا می‌تواند در محل بستری بیمار انجام شود.

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
درباره هورمون رشد بیشتر بدانید

روش‌های تشخیصی مولکولی می‌توانند طول زمان دریافت آنتی‌بیوتیک­ها توسط بیماران بستری را  کوتاه نموده ، ریسک افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها را کاهش داده و هزینه‌های بیمارستانی را به حداقل برسانند.

 

روش های تشخیصی مولکولی عوامل عفونی  و فرآورده های آن ها بر اساس پروتکل‌های مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC)

باکتری و فرآورده های آن 
روش
اکتینومایسز­های هوازی و غیر هوازی16S Sequencing, MALDI-TOF
شناسایی مولکولی آناپلاسماRT- PCR, 16S Sequencing
شناسایی باسیلوس آنتراسیس در نمونه‌های بالینی و تقسیم بندی آنPCR, RT – PCR, Genotyping (MLVA)
شناسایی گونه‌های مختلف باسیلوس بخصوص باسیلوس سرئوس نمونه‌های غذاییPCR, 16S Sequencing , MALDI-TOF MLST
شناسایی بارتونلا، بردتلا (گونه پرتوسیس و غیر پرتوسیس)
PCR, RT- PCR, MULTIPLEX – PCR, MALDI-TOF, 16S Sequencing
تعیین زیرگونه‌های کلستریدیوم  بوتولینوم مولد توکسین و تأیید آزمایشگاهی بوتولیسمPFGE, PCR, MS
شناسایی گونه‌های مختلف بروسلا و تقسیم بندی آنهاPCR, MLVA
شناسایی بورخلدریا مالئی، سودومالئی و دیگر گونه‌های بورخلدریاPCR, MALDI-TOF, 16S Sequencing ,  MLST, MLVA
شناسایی کمپیلوباکتر، هلیکوباکتر و ارگانیسم‌های مشابهPCR, RT- PCR
شناسایی کلامیدیا تراکوماتیس، ترپونما پالیدوم، هموفیلوس دوکره‌ای، گاردنرلا و  نایسریا گونوره‌آ در نمونه‌های بالینیRT-PCR, SDA, TC, TMA, DKA, HPA, Hybrid Capture, MULTIPLEX PCR, PCR,  Hybridization
شناسایی مولکولی کلامیدوفیلا نمونیه، کلامیدوفیلا سیتاسRT-PCR
شناسایی کلستریدیوم دیفیسیل و کلستریدیوم پرفرنجنسLOOP AMPLIFICATION TECHNOLOGY, MULTIPLEX REAL-TIME PCR, ISOTHERMAL AMPLIFICATION AND CHIP-BASED PCR
شناسایی کورینه ‌باکتریوم دیفتری ، اولسرانس، سودوتوبرکلوزیس و دیگرگونه‌های کورینه ‌باکتریومPCR, MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی مولکولی کوکسیلا بورنتی و ارلیشیاRT – PCR, PCR, 16S Sequencing
شناسایی انتروکوکوس فکالیس و دیگر انتروکوکهای مورد نظرPNA-BASED ASSAY, FISH
شناسایی اشریشیا و شیگلاSPECIFIC VIRULENCE GENES, PNA-BASED ASSAY, FISH
شناسایی فرانسیسلا تولرانسیسRT-PCR
شناسایی باسیل گرم منفی (غیر روده‌ای، غیر تخمیری)MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی کوکوس گرم منفی (به‌ جز عامل مولد سوزاک یا مننگوکوک)MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی باسیل گرم مثبتMALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی هموفیلوس آنفلوانزاRT-PCR
شناسایی گونه ‌های هموفیلوس (به‌جز هموفیلوس آنفلوانزا و دوکره‌ای)MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی کلبسیلا نمونیاPNA-BASED ASSAY, FISH
تعیین نوع گونه‌های لژیونلا16S Sequencing, RT-PCR
تعیین ژنوم گونه‌های لپتواسپیراMLST, PCR
شناسایی مولکولی گونه‌های لپتواسپیراPCR
تعیین لیستریا مونوسیتوژنز و گونه های دیگر لیستریاPHENOTYPIC & GENETIC IDENTIFICATION, MLVA
شناسایی گونه‌های موراکسلاMALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، کمپلکس مایکوباکتریوم‌های مولد سل و گونه‌های دیگر مایکوباکتریومTMA, 16S Sequencing, MALDI-TOF, HPA
شناساییگونه‌های نایسریا (به‌جز مولد سوزاک و مننگوکوک)MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی و تقسیم بندی ایزوله‌های نایسریا مننژیتیدیس جداشده از بیمارانRT-PCR, MLST
شناسایی گونه های نوکاردیاMALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی مولکولی اورینتیاRT-PCR, PCR, 16S Sequencing
شناسایی سودوموناس ایروژینوزاPNA-BASED ASSAY, FISH
شناسایی مولکولی عوامل تنفسی (کلامیدیا، لژیونلا، مایکوپلاسما)RT-PCR
شناسایی مولکولی ریکتزیاRT-PCR, PCR, 16S Sequencing
شناسایی سالمونلاPHENOTYPIC & GENETIC IDENTIFICATION, MLVA
تعیین زیرگونه سالمونلا16S Sequencing, MALDI-TOF, PHENOTYPIC TESTINGT,  PNA-BASED ASSAY, FISH
شناسایی استافیلوکوکوس -میکروکوکوس و استافیلوکوکوس– اورئوس. تعیین زیرگونه استافیلوکوکوس و   MRSAدر هنگام شیوع16S Sequencing , MALDI-TOF, PHENOTYPIC TESTING, MOLECULAR STRAIN TYPING, RT – PCR, NASBA
ارزیابی تشخیص مولکولی باکتری‌های مولد بیماری منتقله جنسیMOLECULAR CLONING, PCR, WGS
PCR
تضمین کیفیت بین‌المللی بیماری منتقله جنسی؛ نایسریا گونوره‌آ، کلامیدیا تراکوماتیس، مایکوپلاسما جنیتالیوم و استرپتوکوک گروه BHPA, PNA-BASED ASSAY, FISH, RT – PCR, HPA, LOOP AMPLIFICATION TECHNOLOGY
جمع‌آوری، آنالیز و تفسیر پیوسته و نظام‌مند استرپتوکوک های گروه ABC PHENOTYPIC TESTING, MOLECULAR TESTING
شناسایی مولکولی ترپونما پالیدومPCR
تعیین نوع مولکولی ترپونما پالیدومPCR, 16S Sequencing, RFLP
شناسایی ویبریو، ایروموناس و ارگانیسم‌های مرتبطPHENOTYPIC & GENETIC ID
شناسایی یرسینیا پستیسRT – PCR
شناسایی یرسینیا (به‌جز یرسینیا پستیس) و دیگر انواع انتروباکتریاسهPHENOTYPIC & GENETIC ID
تعیین زیرگونه یرسینیا (به‌جز یرسینیا پستیس) و دیگر انواع انتروباکتریاسهPFGE, LMST
شناسایی ژن مولد توکسین در ایزوله های بالینی شیگلا و اشرشیاPCR, RT-PCR
تعیین وجود ژن های مرتبط با مقاومت داروییPCR , RT-PCR
شناسایی ژن سم کورینه باکتریوم دیفتریRT-PCR
ارزیابی پاتولوژیک عفونت های سیستم عصبی مرکزی ، تنفسی و مرگ ناگهانی و غیرقابل توصیف شیرخواران مشکوک به عفونت براساس اتیولوژی عفونی محتملPCR , 16S Sequencing
شناسایی ژن مولد شوک توکسیک (TSST-1) در استافیلوکوکوس اورئوسSequencing, MALDI-TOF, PCR
وجود شاخصه های بیماری زایی در ویبریوکلراPCR 

 

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
آزمایش خون برای تشخیص رماتیسم مفاصل

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر، مفتخر به اخذ ایزو 9001، ایزو 15189 و ایزو 10002 انگلستان، تحت نظر دکتر علی آیت اللهی، متخصص پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال، بالغ بر هزار مورد از آزمایشات مختلف، در زمینه های پاتولوژی، ژنتیک و بالینی را تحت پوشش قرار می دهد. (طرف قرارداد بیمه های پایه و اکثر بیمه های مکمل درمان) همچنین مشاوره ژنتیک به صورت رایگان در این مرکز توسط متخصصین ارائه می گردد.

آدرس: مشهد –وکیل آباد – بلوار کوثر – بین کوثر 2 و 4 – ساختمان پزشکان فارابی – طبقه منفی یک شماره تماس: 051-38840404 و 051-38820202 و 09028840404

نمایش بیشتر

dr.Ali Ayatollahi

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست... با آرزوی سلامتی روز افزون برای تمامی هم میهنان عزیزم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + هفده =

دکمه بازگشت به بالا